Обявата е изтекла

Разгледайте други подобни обяви

Универсален UCM детектор за Асансьори

Микропроцесорен детектор за откриване на неконтролирано движение на кабината. Използва входни

сигнали от ел.табло за управление на асансьор. Те могат да бъдат с различни стойности, АС или DС, с

произволна фаза - автоматично се дешифрират от процесора.

Има 4 различни алгоритъма на действие при откриване на неконтролирано движение на кабината.

Възможност за действие съвместно с три вида изпълнителни механизми:

-сериен ел.магнитен клапан

-скоростен ограничител със заключване

- машинна спирачка

При откриване на неконтролирано движение запомня входните сигнали в енергонезависима памет и

ги показва при нужда.

Не включва и изключва изпълнителният механизъм при всяко спиране – не се износва механичната

конструкция и намалено излъчване на ел.магнитни смущения.

Възможност за изключване на детектора при спасителни операции.

Възможност за бърза и лесна проверка на действието на детектора.

Възможност за постоянна проверка на действието на заключване на скоростен ограничител или

машинна спирачка и съответна реакция.

Запомняне и възпроизвеждане на текущо състовние на детектора след отпадане на захранването.

Защита от смяна на полюсите на захранването,термична и максималнотокова защита.

Включва интерком когато е открито неконтролирано движение на кабината, изключен детектор,

повредена спирачка, отпаднало захранване и т.н. Процесорът извършва също така независимо

проследяване на състоянието на кабината - дали се движи или не , в зона врата ли е ,отворени ли са

вратите.Ако се установи че кабината е спряла между етажите или по някаква причина не може да се

отворят вратите при спиране на етаж, се задейства двустранна връзка със спасителна служба.

Добавена: 05.02.2014 20:11

Преглеждания: 11

Потребител461295 (1 / 100%)

Aктивност: 
26.12.2014 13:11

Регистриран: 17.04.2012 14:50

   

Други предложения